Lombard krediti

Məqsəd:  Müştərilərin şəxsi məqsədləri  və istehlak ehtiyaclarının ödənilməsi üçün verilir.
Məbləğ:   100 – 10 000 AZN
Müddət: 1-36 ay
Faiz dərəcəsi:  Illik 36-60%
6 aya kimi 36%
7-12 aya kimi 42%
13-18  aya kimi 48%
19-24  aya kimi 54%
25-36 aya kimi 60%
FİFD: 42,35% -63,68%
Komissiya haqqı: Verilən kreditin müddəti  18 aya kimi olduqda  2%
19 ay və yuxarı olduqda  3% komission haqq tutulur
Kreditin təminatı: Qiymətli metal və zinət əşyaları
Tələb olunan sənədlər:Şəxsiyyət vəsiqəsi