Tezkredit

Məqsəd:  Müştərilərin şəxsi məqsədləri  və istehlak ehtiyaclarının ödənilməsi üçün verilir.
Məbləğ: 100-1000 AZN
Müddət: 1-12 ay
Faiz dərəcəsi:  Illik 48-60%
3 aya kimi 48%
4-6 aya kimi 51%
7-9 aya kimi 54%
10-12 aya kimi 60%
FİFD:  67,85% -113,68%
Komissiya haqqı:Verilən kreditin 5% komission haqq tutulur
Kreditin təminatı: Borcalanın gəlirləri stabil mənbədən(əmək haqqı,pensiya və s.) formalaşırsa zamin tələb edilmir.
Borcalanın gəlirləri digər mənbələrdən formalaşdığı təqdirdə aylıq ödəniş həcmində stabil gəliri olan 1 zamin.
Tələb olunan sənədlər:Şəxsiyyət vəsiqəsi,  gəlirləri təsdiq edən sənədlər 
Kreditin təsdiqi və verilməsi: Gün ərzində  
Kreditin verilməsinin digər şərtləri: Kredit müştərinin hesabına köçürülür  və ya kart vasitəsilə verilir