Kredit Məhsulları

Asan Kredit
01
Asan Kredit

Müştərilərin şəxsi məqsədləri  və istehlak ehtiyaclarının ödənilməsi üçün verilir.

Ətraflı
Biznes Krediti
02
Biznes Krediti

Ticarət, emal, istehsal, xidmət və digər kommersiya fəaliyyətləri

Ətraflı
Ekspress Kredit
03
Ekspress Kredit

Biznes fəaliyyəti  ilə  məşğul olan ərizəçilərin şəxsi ehtiyacları, habele istehlakçının təhsil ödənişləri

Ətraflı
Lizinq Krediti
04
Lizinq Krediti

Uzun ömürlü vəsaitlərin (texnika, avadanlıqların,avtomaşınların və s.  əmlakların) lizinq yolu ilə əldə edilməsi üçündür.

Ətraflı
Lombard krediti
05
Lombard krediti

Müştərilərin şəxsi məqsədləri  və istehlak ehtiyaclarının ödənilməsi üçün verilir.

Ətraflı
Tezkredit
06
Tezkredit

Müştərilərin şəxsi məqsədləri  və istehlak ehtiyaclarının ödənilməsi üçün verilir.

Ətraflı
Təminatlı İstehlak
07
Təminatlı İstehlak

İstehlakçının uzunmüddətli istehlak mallarının alınmasına (məişət avadanlıqları, avtomobil və s ) , ev alışı, habelə digər ehtiyaclar.

Ətraflı

Kredit Prosessi

Kredit lazımdır ?